Навчальний заклад здійснює свою діяльність у відповідності до затверджених згідно статуту річного плану роботи закладу, робочого навчального плану, чинних навчальних програм та інших керівних і нормативних документів. Підготовка з цивільного захисту постійного складу закладу здійснюється відповідно до: Кодексу цивільного захисту України. Про затвердження порядку проведення евакуації в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій .

-Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841. Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях. Затверджена Наказом ДСНС України 06 червня 2014 року № 310.

-Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 року № 974.

-Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359. Про проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України. Спільний наказ МОН та Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 462/204 від 16.04.2014.

-Підготовка всіх учнів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення здійснюється за тематикою програми з розділу "Основи цивільного захисту", програми "Основи здоров'я" і щороку завершується проведенням Дня цивільного захисту і об’єктового тренування як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями вмінь. Адміністрацією закладу створюються матеріальні резерви для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання невідкладних відновлюваних робіт.

/Files/images/1_angl/ЦИВ.jpg /Files/images/1_angl/Ц2.jpg

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техно­генного походження, зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж, Законом України «Про Цивільний захист України» передбачена підготовка й перепідготовка керівного складу з цивільної оборони та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл із цивільного захисту.

Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення «Дня цивільного захисту». Практична спрямованість заходів, що прово­дяться протягом «Дня цивільного захисту», носити характер зма­гань, викликаєпевний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань із цивільногозахистута здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Мета та завдання «Дня цивільного захисту»:

-вироблення в учнів умінь, навичок грамотно й чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

-виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільна оборона;

-формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки; постійної готовності виконати завдання цивільної оборони;

-удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу під час захисту від наслідків надзвичай­них ситуацій;

-визначати готовність структурних ланок ЦО (охорона громадсь­кого порядку, обслуговування сховищ і ПРУ, протипожежна, санітарна діяльність) до виконання завдань за своїм призначенням;

-організувати масову задачу нормативів із цивільної оборони;

-пропагувати передовий досвід організацій і здійснення навчаль­ного процесу з ЦО та методичну майстерність учителів, що виклада­ють цей предмет;

-практично перевірити вміння учнів користуватися засобами ін­дивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання, надавати першу медичну допомогу;

-навчати керівний та командно-навчальний склад організації й проведенню заходів із цивільної оборони у школі.

До керівного складу прийнято включати начальника ЦО школи, його заступників, начальника штабу ЦО та його помічників. До командно-начальницького складу належать командири формувань ЦО.

ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Відповідно до вимог Закону України «Про цивільний захист» , « Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» наказу управління освіти Чернівецької міської ради № 126 від 23.03.2015 року «Про проведення дня «Цивільного захисту» тижня безпеки дитини, згідно з планом основних заходів цивільного захисту в ЗОШ № 16 І-ІІІ ступенів на 2014/2015 навчальний рік, календарного плану підготовки учасників навчально-виховного процесу з цивільного захисту та для забезпечення високої готовності та організації, вироблення стійких навичок цивільного захисту у випадку загрози та виникнення надзвичайних ситуацій аварій, катастроф, стихійних лих тощо було розроблено наказ « 152 від 15.04.2015 року «Про підготовку та проведення Дня цивільного захисту та об’єктового тренування в школі, також було розроблено план проведення і підготовки Дня цивільного захисту та об’єктового тренування в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 16 м. Чернівці.

/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/20.02.00.jpg

Згідно з яким 28.04.205 року на нараді відбулось розгляд питання про стан ЦЗ в школі, вивчення нормативних документів МОУ, області, міста та району з питань підготовки учнів з програмою «Основи здоров’я» та «Захисту Вітчизни». Переглянуто навчально-пізнавальних фільм медико-санітарного характеру «Зупинка кровотечі різного характеру».

15.05.2015 року директором школи-начальником ЦЗ Гайсенюком В.Я. була заслухана інформація про готовність про проведення заходів дня ЦЗ.

Учні молодших класів переглянули кінострічку «Стихійні лиха. Правила поведінки під час стихійних лих. Під час уроків за програмою «Основи здоров’я та Захисту Вітчизни відбулось перегляд відеофільму створеного громадським телебаченням «Захоплення заручників» . З учнями 1-7 класів було проведено конкурс дитячих малюнків на тематику стихійні лиха та їх запобігання. З учнями 9 класів було проведено спортивну естафету з елементами ЦЗ.

/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010625.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010626.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010627.JPG

З учня 1-11 класів за сигналом «Увага всім!» було здійснено об’єктове тренування «Евакуація», яка тривала 3 хв. 47 сек.

На спортивному майданчику було проведено тренування з надання першої долікарської допомоги в разі поранень, опіків та переломів. Були практично показані правила накладання первинних пов’язок та накладання джгутів.

/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010631.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010632.JPG

Учні школи ознайомились з засобами захисту органів дихання , шкірі та приладами хімічної розвідки дії пристрою ДМ -5М (для встановлення ступеню радіоактивного зараження)

/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010629.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010636.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010638.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010639.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010640.JPG/Files/images/vihovna_robota/tsivlniy_zahist/P1010640.JPG

Додатково з учнями було проведена бесіда та наочно показано правило користування порошковими вогнегасниками (знешкодження спалаху пожежі).

По закінченню були підбиті підсумки об’єктового тренування дій учнів та педагогів за сигналами «Увага всім» « Евакуація».

Кiлькiсть переглядiв: 629